OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vymezují pravidla nákupu v internetovém obchodě www.kokosovy-olej-bio.cz, jehož provozovatelem je:

Petra Slepičková

IČ 03368700

Hradišťská 1304

39701 Písek

Objednavatel prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před uskutečněním objednávky a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana

Potvrzením registrace uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním a uchováváním údajů v ní uvedených. Provozovatel jako správce využívá osobních údajů uživatele pouze k účelu dodávek zboží objednaného na www.kokosovy-olej-bio.cz. Provozovatel neposkytne přístup k osobním údajům uživatele třetím osobám s vyjímkou dopravce. Dopravci provozovatel poskytuje pouze údaje nutné k doručení zásilky. Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů uživatele trvá do doby jeho zrušení uživatelem. Zrušení provede uživatel písemně mejlem. Zrušení obsahuje údaje uvedené v registraci.

Uskutečnění objednávky

Při odesílání balíčků na Slovensko budu poštovné řešit individuálně podle velikosti a hmotnosti balíčku.

Okamžikem odeslání objednávky se objednavatel zavazuje uhradit cenu objednávky a objednávku převzít, nejsou-li při jejím doručení nebo vyzvednutí na poště patrny žádné známky poškození zásilky. Cenou objednávky se rozumí celková cena zboží vč. DPH a příplatek za poštovné, je-li účtováno. V případě nesplnění závazku bude provozovatel vymáhat po objednavateli skutečné náklady za poštovné. Odesláním objednávky objednavatel rovněž prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Cena zboží

Ceny zboží jsou uváděny vč. DPH.

Poštovné

ČESKÁ REPUBLIKA:

PLATBA PŘEDEM NA ÚČET – 85 Kč (balík Česká pošta, v ceně je zahrnuto SMS avízo České pošty o termínu doručení objednávky; malé zásilky mohou být odeslány jako doporučené psaní bez SMS avíza). Číslo účtu pro platbu předem: , variabilní symbol:  číslo vaší objednávky

DOBÍRKA - 130 Kč (balík Česká pošta, v ceně je zahrnuto SMS avízo České pošty o termínu doručení objednávky; malé zásilky mohou být odeslány jako doporučené psaní bez SMS avíza).

PÍSEK A OKOLÍ* – doručení osobně 0 Kč – termín dodání s Vámi dohodneme telefonicky nebo mejlem

Osobní odběr v Písku po dohodě předem - 0 kč - bez minimální hodnoty objednávky

Poštovné hradí provozovatel, přesáhne-li hodnota objednaného zboží částku 2000 Kč.

*Za okolí Písku se považují obce a města ve vzdálenosti do 10 kilometrů.

 

SLOVENSKO:

DOBÍRKA - Balík Česká pošta + Slovenská pošta - poštovné individuální dle hmotnosti a velikosti balíčku

 

Odeslání zboží

Zboží obvykle odesíláme od 1 do 7 dnů, dle skladových zásob. O letních prázdninách nebo před Vánocemi může být doba expedice kvůli dovolenkám u dodavatelů či větší poptávce ze strany zákazníků delší.

Pokud by došlo k výpadku v dodávkách od výrobců, může se doba expedice rovněž prodloužit. O této skutečnosti Vás informujeme a nabídneme Vám možnost úpravy nebo zrušení objednávky.

Odstoupení od smlouvy

Objednavatel může ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Tuto skutečnost v této lhůtě objednavatel oznámí provozovateli písemně mejlem nebo dopisem.    V oznámení objednavatel uvede své jméno, adresu, číslo objednávky a způsob vrácení peněz. Ve lhůtě pro odstoupení je objednavatel povinen odeslat provozovateli zboží v originálním obalu, nepoužité a nepoškozené spolu s fakturou za objedanané zboží. Zásilku objednavatel zajistí proti poškození způsobem uvedeným v obchodních podmínkách zvoleného dopravce a zvolí typ zásilky odpovídající jejímu obsahu. Provozovatel odešle do 7 dnů od ode dne doručení vrácené objednávky způsobem uvedeným v oznámení o odstoupení smlouvy částku odpovídající ceně objednávky.

Reklamace

Objednavatel je povinen zkontrolovat obsah zásilky ihned po převzetí a případné vady a poškození zboží neprodleně oznámit provozovateli. Reklamovat lze zboží, které vykazuje výrobní vady. Vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním nebo nesprávným skladováním se nepovažují za důvod k reklamaci. Za vady vzniklé při přepravě zboží neručíme.

Reklamační řád:

Informujte nás o vadě výrobku nejdříve telefonicky, mejlem nebo dopisem.

Zboží včetně písemného uvedení důvodu reklamace a faktury za zboží zašlete nebo doručte na adresu uvedenou v úvodní části těchto obchodních podmínek. Při vrácení zboží jiným způsobem než Českou poštou nás o této skutečnosti předem informujte.

Provozovatel reklamaci vyřídí co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží.

Ostatní ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

 

MmVhMWNi